Posted in: Premični odri

Premični odri so na voljo v več vrstah

Premični odri so najpogosteje namenjeni za gradnjo – za prenavljanje ali pa gradnjo novih objektov. Stroka pozna tri osnovne vrste takšnih odrov. To so delovni premični odri, nosilni premični odri ter lovilni premični odri.

Delovni odri se praviloma uporabljajo kot delovna površina, na kateri se med delom stoji. Nosilni oder je vrsta odra, ki je namenjena tako za delo kot tudi za opaženje. Lovilni oder pa se uporablja kot učinkovita zaščita pred padcem pa tudi delno za delo.

Zaradi še večje stabilnosti morajo premični odri imeti fiksne podstavke

Da premični odri omogočajo čim večjo stabilnost, morajo biti opremljeni s posebnimi fiksnimi podstavki, ki so nastavljivi po višini. Pri premični vrsti odra se takšne podstavke nadomesti s kolesi.

Delovna višina premičnega odra je omejena na 10,50 metra. Pogoj je tudi ta, da mora imeti dvojno širino, ki je 1,5 metra. Prav tako so možne tudi opore, ki preprečujejo, da bi se premični odri prevrnili.

Na razpolago so tudi prava stopnišča

Pri gradnji pa niso koristni samo premični odri ali druge oblike odrov, temveč tudi čisto prava stopnišča. Ta so sestavljena iz povsem enakih elementov kot fasadni ali pa gradbeni oder. Vključujejo še dodatne elemente, ki so v obliki pravih stopnic, in posebnih ograj, ki uporabnikom zagotavljajo še bolj varno pa tudi precej lažje vzpenjanje po odru.

Ne nazadnje naj omenimo še cevni oder. To je vrsta delovnega odra, ki se najpogosteje postavlja kot gradbeni oder ter delno tudi v povezavi s fasadnimi odri, še posebej tedaj, kadar je potrebno narediti različne povezave ali pa prehode. Danes pa se takšna oblika odra v pravem pomenu besede uporablja le redko.

Najem delovnega odra

Tako premični odri kot tudi druge vrste delovnih oziroma gradbenih odrov se praviloma najemajo, saj se jih posamezniki ne uporabljajo tako pogosto, da bi se jim jih splačalo kar kupiti.

Back to Top